รู้ดี money ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งที่รู้ดีให้ความสำคัญที่สุด ซึ่งการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในรั่วโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันการศึกษาออนไลน์ได้รับการยอมรับ และมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ยังจำกัดก็คืองบประมาณ หรือทุนสำหรับนักเรียนหลายๆ คน วันนี้รู้ดีเลยอยากจะมีส่วนร่วมเล็กๆ มอบมุมมอง และโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา

เงื่อนไขสำหรับสถาบันการศึกษา

ทุกสถาบันการศึกษาสามารถขอทุนนี้ให้กับนักเรียนได้ เนื่องจากรู้ดีอยากเป็นหนึ่งเสียงสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ จึงกำหนดให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต้องมีเว็บไซต์ที่ให้นักเรียนติดตามข่าวสาร

 1. สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ ในการให้ข่าวสาร แก่นักเรียน นักศึกษา
 2. 1 ทุน ต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น ในกรณีมหาวิทยาลัย จะมอบให้ภาควิชาละ 1 ทุน โดยที่ภาควิชาต้องมีเว็บไซต์ของภาควิชาด้วย
 3. บทความที่ได้รับรางวัล จะถูกโพสต์บทเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
 4. นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเว็บไซต์ รู้ดี money
 5. สามารถติดต่อขอทุนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2565-2566
 6. หลังจากที่สถาบันการศึกษาติดต่อขอทุน รู้ดีจะกำหนดวันหมดเขตส่งสื่อขอทุนให้

เงื่อนไขสำหรับนักเรียน

 1. อายุไม่ใช่สิ่งที่จำกัดความสามารถของนักเรียน ดังนั้นรู้ดีไม่จำกัดอายุของนักเรียนที่ต้องการร่วมขอทุน
 2. นักเรียน 1 คน สามารถส่งบทความได้เพียง 1 บทความเท่านั้น
 3. หากมีข้อผิดพลาด และต้องการแก้ไข สามารถส่งบทความใหม่ได้ 1 ครั้ง และบทความล่าสุดจะนับเป็นบทที่ใช้ในการตัดสิน

รายละเอียดของทุนสนับสนุนการศึกษา

 1. บทความ หรือเรียงความที่เขียน จะต้องเป็นบทความที่ไม่ได้คัดลอกเนื้อหามาจาก หนังสือ หรือเว็บไซต์ใดๆ แต่สามารถหาข้อมูล หรืออ้างอิงเนื้อหาได้
 2. บทความที่ส่ง จะเป็นรูปแบบภาพ เรียงความ หรือสื่อใดๆ ก็ได้ที่สามารถสื่อสารตรงกับหัวข้อที่รู้ดีกำหนด รู้ดีอยากเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นคนออกแบบ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
 3. หากเลือกที่จะเขียนเป็นเรียงความ ความยาวต้องไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่
 4. นักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น
 5. บทความที่ได้รับเลือก จะประกาศในเพจ รู้ดี money ทาง Facebook
 6. ทุนที่ให้ จะเป็นเงินสด 1,000 บาท ต่อ 1 รางวัล ต่อ 1 สถาบันที่ขอร่วมโครงการ และรู้ดีจะให้รางวัลความคิดสร้างสรรค์อีกสองรางวัล ต่อ 1 สถาบันการศึกษา รางวัลละ 300 บาท ผู้ที่รับรางวัล 1,000 บาทสามารถได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน

หัวข้อที่รู้ดีกำหนด

 1. การเรียนออนไลน์ ส่งผลต่อการเงินของนักเรียนอย่างไร
 2. หากคุณได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาทจากรู้ดี คุณจะเอาไปทำอะไร
 3. สถานะทางการเงิน มีผลต่อระดับการศึกษา ในความคิดของคุณอย่างไร
 4. เรียนฟรี และทุนการศึกษาช่วยเหลือ หรือทำร้าย ระบบการศึกษาหรือไม่
 5. คิดเห็นอย่างไร ต่อการทำงานเสริมระหว่างเรียนในประเทศไทย
 6. ระหว่างเรียน มีวิชาไหนบ้างที่ให้ความรู้ด้านการเงินต่อนักเรียน
 7. การเงิน และการศึกษามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เงื่อนไขการตัดสิน

 1. สื่อ หรือบทความมีเนื้อหาที่ความกระชับ ได้ใจความ และสื่อสารตรงหัวข้อที่เลือก
 2. คะแนนพิเศษเมื่อสามารถสื่อสารความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี การเงิน และการศึกษา