ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ซึ่งก็คือการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2564 กล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 64 นั้น จะถูกนำมาคำนวณภาษีเงินบุคคลธรรมดาได้ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งการยื่นภาษี 2565 ออนไลน์หมดเขตเมื่อไหร่นั้น วันนี้รู้ดีมีคำตอบมาบอก พร้อมนำวิธีการยื่นภาษีออนไลน์มาฝาก เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้พกติดไว้เป็นคัมภีร์ภาษี รู้ครั้งเดียวใช้ซ้ำได้ทุกปี โดยที่เรียกว่าคัมภีร์ภาษีก็เพราะว่า นอกจากวิธียื่นภาษีออนไลน์แล้ว เพื่อน ๆ จะได้ทราบถึงความหมายของแบบ ภงด 90 ภงด 91 ภงด 1ก และ ภพ 30 ว่าคืออะไร และภาษีแต่ละแบบนั้นใครบ้างที่ต้องเป็นผู้ยื่น ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปิดให้บริการยื่นภาษีออนไลน์ครบทุกแบบที่กล่าวมาแล้ว รวมไปถึงการตรวจสอบการยื่นภาษีออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีให้สามารถดำเนินการได้โดยง่าย ซึ่งหลังจากอ่านบทความนี้แล้ว รู้ดีเชื่อว่าเพื่อน ๆ จะกลายเป็นกูรูที่รู้ลึก รู้จริง และรู้ครอบคลุมทุกเรื่องเรื่องภาษี สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถูกต้อง ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ยื่นภาษีออนไลน์ ทํายังไง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 นั้น อาจแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากกรมสรรพากรได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้การยื่นภาษีนั้นทำได้ง่ายขึ้น โดยได้เพิ่มข้อมูลสำหรับใช้ลดหย่อนภาษีให้อัตโนมัติ ซึ่งจากเดิมผู้ยื่นภาษีต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนเอง โดยอิงจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถหัก ลดหย่อน ภาษีได้ อาทิ ธนาคาร บริษัทประกัน ประกันสังคม เป็นต้น และเพื่อให้เพื่อน ๆ ยื่นภาษีออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รู้ดีจึงได้สรุปขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2565 อย่างง่ายมาให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms/
 2. คลิกที่ยื่นแบบออนไลน์ และกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบยื่นภาษีออนไลน์
 3. โดยระบบจะทำการยืนยันตัวตน ด้วยวิธีส่งรหัส OTP มายังเบอร์โทรศัพท์
 4. เลือกทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด 90/91 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
 5. กรอกข้อมูลรายได้ ตามด้วยรายการค่าลดหย่อน ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกด ตกลง เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ
 6. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และยืนยันการยื่นแบบ พอถึงขั้นตอนนี้จะได้ทราบแล้วว่าจะได้รับเงินภาษีคืนหรือต้องจ่ายเพิ่ม
 7. ทำการอัปโหลดไฟล์เอกสารหลักฐานที่ใช้หักลดหย่อนภาษีให้ครบทุกรายการ
 8. กรณีจ่ายเพิ่มให้เลือกวิธีชำระตามที่ต้องการได้เลย และต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด

ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91

ใครที่เพิ่งยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เป็นครั้งแรก ต้องรู้ก่อนว่าควรจะยื่นภาษีแบบไหน ซึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เพียงทางเดียวนั้น ต้องยื่นแบบ ภงด 91 ซึ่งก็คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้เสียภาษีมีเงินได้จากเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว โดยเงินได้จากเงินเดือนนั้นภาษาภาษีเรียกว่า เงินได้ประเภท 40(1) และสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนประจำ แต่มีเงินได้หลายประเภท หรือมีรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่ม ให้ยื่นแบบภาษี ภงด 90 โดยทั้งการยื่นภาษีทั้ง ภงด 90/91 นั้น สามารถยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ได้ ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 8 เมษายน 2565

ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 1ก

ภงด 1ก นั้น คือ แบบสรุปรายการเงินได้ และภาษีเงินได้ทั้งปีของพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งทางผู้จ่ายเงินจ้าง อาทิ บุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือสมาคม ฯลฯ จะเป็นผู้ยื่น ภงด 1ก ของพนักงานทุกคนให้กับกรมสรรพากรเอง และถึงแม้ผู้จ่ายเงินจ้างจะยื่น ภงด 1ก ให้กรมสรรพากรแล้ว แต่ลูกจ้างในฐานะผู้มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา ก็ยังต้องยื่นภาษี ภงด 90/91 เป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้กำหนดให้ต้องยื่น ภงด 1ก ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือหากยื่นแบบออนไลน์ ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งหากผิดนัดไม่ยื่นตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากมีเจตนาหลบเลี่ยงการเสียภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยื่นภาษีออนไลน์ ภพ.30

ภพ.30 คือ แบบสรุปภาษีซื้อ และภาษีขาย สำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น บุคคลหรือธุรกิจต้องมีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านบาทขึ้นไป โดยสรรพากรกำหนดไว้ว่าผู้มีเงินได้หรือเจ้าของธุรกิจต้องทำก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และทำเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้

ตรวจสอบ ยื่นภาษีออนไลน์

หลังจากยื่นภาษีออนไลน์ 2565 กันไปแล้ว สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชำระภาษีไว้เกินและต้องได้เงินคืนจากกรมสรรพากร สามารถเข้าไปเช็คสถานะ ยื่นภาษีออนไลน์ได้ทันทีหลังจากที่กดยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์ ตรวจสอบสถานะเพื่อจะได้ทราบว่าการขอคืนเงินภาษีของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ส่วนจะทำอย่างไรมาดูวิธีเช็คสถานะ ยื่นภาษีออนไลน์ที่รู้ดีนำมาฝากกันได้เลย

เช็คสถานะ ยื่นภาษีออนไลน์ยังไง

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://refundedcheque.rd.go.th/itp_x_tw/pages/n/inquire.jsp
 2. จะพบกับบริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภงด 90/91
 3. เลือกปีภาษี และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ และนามสกุลให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. ระบบจะแสดงให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยแบ่งขั้นตอนดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ยื่นแบบภาษี
  2. นำเข้าข้อมูล
  3. พิจารณาคืนภาษี
  4. ส่งคืนภาษี
  5. ได้รับคืนภาษี

คำถามเกี่ยวกับยื่นภาษี ออนไลน์ 2565

 1. ยื่นภาษีออนไลน์ ทํายังไง
  การยื่นภาษีออนไลน์ 65 นั้น แม้หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรจะเปลี่ยนแปลงไปจากทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ช่วยให้การยื่นสะดวกและทำได้ง่ายขึ้น เพียงล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนให้อัตโนมัติ อาทิ ค่าประกันชีวิต ประกันภัย ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น จากนั้นก็แค่กรอกข้อมูลเงินได้ และรายการค่าลดหย่อนเพิ่มเติมจากที่ปรากฎในระบบ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง และกดยืนยันการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 2. ยื่นภาษีออนไลน์ กี่วันได้เงินคืน
  หลังจากสถานะการยื่นภาษีออนไลน์ 65 ขึ้นว่าส่งคืนภาษี ไม่เกิน 4 วันทำการ กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ แต่หากไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 พร้อมแนบเช็คธนาคาร ส่งให้ผู้เสียภาษีภายใน 15 วัน นับจากวันที่สถานะขอรับเงินคืนอยู่ในขั้นตอนส่งคืนภาษี
 3. ข้าราชการบํานาญ ยื่นภาษีออนไลน์ได้ไหม
  สำหรับข้าราชการบำนาญ ยังคงต้องยื่นภาษี เพราะถือว่าเงินบำนาญนั้นเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี โดยจัดเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 เช่นเดียวกับเงินเดือน ซึ่งสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้เหมือนกันการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วไป
 4. ยื่นภาษีออนไลน์ ได้ถึงวันไหน
  ใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีออนไลน์ 2565 หมดเขตวันไหน รู้ดีเลยจะมาบอกว่าระยะเวลาหมดเขตยื่นภาษีนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ซึ่งแตกต่างตามวิธียื่นภาษี โดยหากยื่นภาษีแบบกระดาษ ณ กรมสรรพากรจะหมดเขตในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งก็จะเป็นวันเดียวกันนี้ในทุกปี ส่วนการยื่นภาษีแบบออนไลน์นั้นจะหมดเขตช้ากว่าแบบกระดาษ ซึ่งการยื่นภาษีออนไลน์ 2565 นั้น กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าจะหมดเขตในวันที่ 8 เมษายน 2565