วิธีคิด ดอกเบี้ย รู้ก่อนยื่นกู้ ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

วิธีคิด ดอกเบี้ย สิ่งสำคัญที่ผู้ที่กำลังสนใจอยากจะสมัครขอ สินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารหรือสถาบันการเงินควรรู้ก่อนยื่นเอกสาร เพื่อให้การนำเงินที่ได้จากการกู้ไปใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด ไม่ให้ถูกเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยที่ไม่สมควรจ่ายหากรู้อย่างเท่าทัน วันนี้รู้ดีจึงได้นำวิธีคิด ดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทมาฝาก สูตรการคิด ดอกเบี้ยที่จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณได้เองในเบื้องต้นก่อนตัดสินใจยื่นกู้หรือสมัครใช้ เพื่อให้ทุกเม็ดเงินที่คุณจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

วิธีคิด ดอกเบี้ย บัตรเครดิต

บัตรเครดิต บัตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากพอสมควร แต่เพราะใช้ได้ง่ายจ่ายสะดวกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อย่างมีสติ เพราะหากใช้และจ่ายผิดวิธี เลือกจ่ายแต่ขั้นต่ำในทุก ๆ รอบบิล จะทำให้คุณถูกดอกเบี้ยแบบ 2 เด้งเล่นงานเอาได้ มาดูกันว่าดอกเบี้ยสำหรับการจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตนั้นมีวิธีคิด ดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ละเท่าไหร่อย่างไรกันบ้าง 

ดอกเบี้ยกรณีจ่ายขั้นต่ำ คุณจะถูกคิดดอกเบี้ยแบบ 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ยยอดรวมทั้งหมด โดยจะนับตั้งแต่วันที่รูดบัตร
  • ส่วนที่ 2 ดอกเบี้ยจากยอดที่ค้างชำระ

โดยมีสูตรการคิด ดอกเบี้ยทั้ง 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1(ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ × อัตราดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนวันจากวันที่ทำรายการถึงวันที่สรุปยอดบัญชี) ÷ จำนวนวันใน 1 ปี
ส่วนที่ 2(ยอดคงค้างหลังจ่ายขั้นต่ำ × อัตราดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนวันจากวันที่ชำระคืนถึงวันที่สรุปยอดบัญชี) ÷ จำนวนวันใน 1 ปี
วิธีคิด ดอกเบี้ย รู้ก่อนยื่นกู้

รู้ดีขอยกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่าย ๆ ถ้าเพื่อน ๆ รูดซื้อสินค้า 10,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม โดยบัตรเครดิตจะสรุปยอดในทุกวันที่ 3 และมีกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 23 ของทุกเดือน ได้ชำระคืนขั้นต่ำไป 10% เป็นเงิน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยที่ถูกคิดจะเป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 : (10,000 × 16% × 22) ÷ 365 = 96.44 บาท

ส่วนที่ 2 :  (9,000 × 16% × 12) ÷ 365 = 47.34 บาท

รวมแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตในรอบบิลถัดไปถึง 143.78 บาท ซึ่งหากจำนวนเงินที่ใช้รูดซื้อสินค้ามากกว่านี้ เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเท่าตัวต่อเดือนเลยทีเดียว

สูตรการคิด ดอกเบี้ย แบบคงที่ และแบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยแบบคงที่

ประเภทดอกเบี้ยที่ใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อรถไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่นี้จะคิดจากยอดเงินต้น ซึ่งแม้ในระหว่างการผ่อนคุณจะมีเงินก้อนมีปิดบางส่วน แต่ดอกเบี้ยที่จะต้องเสียก็ยังคงเดิม โดยดอกเบี้ยแบบคงที่มีวิธีคิด ดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

ดอกเบี้ยแบบคงที่ยอดที่สินเชื่ออนุมัติ × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนปีที่ผ่อน = ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สำหรับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนี้จะเห็นได้มากกับสินเชื่อระยะยาวอย่างสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อบุคคล โดยสินเชื่อประเภทนี้ ถือเป็นสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อผู้กู้ เพราะยิ่งจ่ายมากดอกเบี้ยยิ่งลดมากตามไปด้วย ทำให้หนี้ของคุณหมดไวขึ้นกว่าเดิม โดยดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้น มีวิธีคิดดังต่อไปนี้

ดอกเบี้ยที่จ่ายต่องวด(เงินต้นคงเหลือ × อัตราดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนวันในเดือนนั้น) ÷ จำนวนวันใน 1 ปี = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายของเดือนนั้น
เงินต้นลดลงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เงินต้นคงเหลือ(สำหรับคิดดอกเบี้ยงวดถัดไป)เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

วิธีคิด ดอกเบี้ย รายวัน

สำหรับใครที่กู้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่อปี อยากลองคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันดูบาง วันนี้รู้ดีก็มีสูตรคิดดอกเบี้ยรายวันมาฝาก เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเราต้องจ่ายสินเชื่อวันละเท่าไหร่ จะได้คิดดี ๆ ก่อนตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ 

เงินต้น × อัตราดอกเบี้ย ÷ จำนวนวันในปีนั้น ๆ = ดอกเบี้ยรายวัน 

เช่น กู้เงินมา 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี และมีระยะเวลากู้จำนวน 1 ปี วิธีคำนวณดอกเบี้ยรายวัน คือ

100,000 × 6% ÷ 365 = 16.44 บาท

เพียงเท่านี้ก็จะได้รู้แล้วว่าเงิน 100,000 บาท ที่กู้มานั้นต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันวันละกี่บาท และหนักเกินไปสำหรับความสามารถในการชำระเงินของคุณหรือไม่

วิธีคิด ดอกเบี้ย ต่อปี

เชื่อว่าเพื่อน ๆ คงเห็นกันอยู่บ่อย ๆ กับคำว่าอัตราดอกเบี้ยต่อปี ที่เอาเข้าจริงก็งง ๆ จะคุ้มค่าและดีต่อการยื่นขอสินเชื่อหรือไม่  โดยวิธีคำนวณนั้นก็ไม่ยากเลย สามารถใช้สูตรนี้คิดออกมาช่วยตัดสินใจเบื้องต้นได้

เงินต้น × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนปี = ดอกเบี้ยต่อปี 

เช่น กู้เงินมา 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี และมีระยะเวลากู้จำนวน 1 ปี วิธีคิดที่ได้ คือ

100,000 × 6% × 1 = 6,000 บาท

เท่ากับว่าเงินก้อนนี้จะต้องคืนเงินรวมต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวน 106,000 บาท ซึ่งสูตรคิดดอกเบี้ยต่อปีง่าย ๆ นี้จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลในการตัดสินใจว่าสินเชื่อที่คุณกำลังลังเลใจอยู่นั้น ตอบโจทย์การใช้จ่ายและมีอัตราดอกเบี้ยรายปีที่พอรับไหวหรือไม่

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน

สำหรับดอกเบี้ยรายเดือนนั้น จะพบได้มากในการขอสินเชื่อทั่วไปกับสถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้นไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร โดยมีวิธีคิด ดังนี้

เงินต้นคงเหลือ × อัตราดอกเบี้ย × (จำนวนวันต่อเดือน ÷ 365)

ยกตัวอย่างเช่น กู้เงินต้นมา 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 6 ต่อปี ต้องผ่อนจ่ายกับธนาคารเป็นประจำทุกเดือน สามารถคิดดอกเบี้ยต่อเดือนได้ดังนี้

100,000 × 6% × (30 ÷ 365) = 493 บาท

โดยในเดือนถัดไปจะนำยอดเงินต้นคงเหลือ มาคิดดอกเบี้ยใหม่ทุกเดือน ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็คือการคิดดอกเบี้ยประเภทลดต้นลดดอกนั้นเอง ยิ่งเงินต้นลดน้อยลง ดอกเบี้ยก็ลดน้อยตามลงไปด้วยเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีคิดดอกเบี้ย

สูตรคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี คิดยังไง

สำหรับใครที่กำลังจะสมัครสินเชื่อ แล้วเกิดสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนั้นมากน้อยขนาดไหน ลองนำสูตรดอกเบี้ยต่อปีไปใช้คำนวณดู ซึ่งเป็นสูตรง่าย ๆ ที่คนไม่เก่งเลขก็สามารถคำนวณเองได้ 

โดยสมมุติให้ยอดเงินที่ต้องการกู้เท่ากับ 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และผ่อนชำระเป็นเวลา 1 ปี สามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ ดังนี้

เงินต้น × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนปี 100,000 × 15% × 1

เท่ากับว่าหากคุณกู้เงินมา 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จะต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาท

ดอกเบี้ย 25 ต่อปี คิดยังไง ยากไหม

คิดจะเป็นหนี้ทั้งทีไม่มีอะไรยากเกินความสามารถแน่นอน ไม่เว้นแม้แต่การคิดดอกเบี้ย เรื่องตัวเลขที่ไม่ค่อยถนัด คุณก็สามารถทำได้ หากคุณสนใจสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี วิธีคิด ดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงนำเงินต้น × 25% × จำนวนปีที่ผ่อนชำระ แค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีสำหรับสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ย 25% เป็นเงินเท่าไหร่