บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด KTC Proud ดอกเบี้ย 0% 24 เดือน ฐานเงินเดือน 12000

บัตร KTC Proud คืออะไร

บัตรกดเงินสด KTC Proud จากธนาคารกรุงไทยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด สามารถผ่อนจ่ายขั้นต่ำเพียง 3% ของรอบบิล เบิกถอนเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรูดชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ผ่อนซื้อสินค้าได้ในอัตราดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 24 เดือน หากวงเงินไม่พอสามารถขอเพิ่มได้ และยังเป็นบัตรกดเงินสดที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนจากการใช้งาน สามารนำไปแลกเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งคะแนนสะสมที่ได้มานี้ยังเป็นคะแนนที่ไม่มีวันหมดอายุอีกด้วย 

รายละเอียดการสมัครบัตร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุการทำงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน2. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)3. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

สมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ KTC Proud 02 123 5000

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

บัตรกดเงินสด ktc ดอกเบี้ยเท่าไหร่

 • ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5-13% ต่อปี
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใด ๆ 20-28% ต่อปี
 • การผ่อนชำระสินเชื่อ ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น

การคำนวณดอกเบี้ยของ บัตรกดเงินสด KTC Proud จะเป็นแบบลดต้นลดดอกคิดเป็น 19.99% ต่อปี นานสูงสุด 36 งวด หรือเปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณการ 0.93% ต่อเดือน ซึ่งการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้น คิดตามการใช้จ่ายจริง หากไม่ได้นำบัตรมาใช้งานก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีบริการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% หรือดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้น 0.99% ต่อเดือน นานสูงสุด 24 เดือน อีกด้วย

ค่าธรรมเนียมบัตรเงินสด KTC PROUD

 • การติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • การออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมกรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อดี

 • ได้รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีโดยไม่ต้องผ่านสินเชื่อ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรรายปี
 • สะดวกในการใช้โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

ข้อจำกัด

 • จากการที่มีเงินก้อนแรกเข้าบัญชีก่อน ผู้ถือบัตรจึงจำเป็นต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเลย ซึ่งต่างจากสินเชื่อบัตรกดเงินสดทั่วไปที่จะเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อเริ่มกดเงินสดออกมาใช้
 • สินเชื่อประเภทนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 28% ต่อปี

รีวิวบัตรกดเงินสด KTC proud pantip

ความรวดเร็ว และยากง่ายของการสมัคร

สมัครบัตร ktc ออนไลน์

สมัครบัตร เครดิต เค ที ซี ออนไลน์ได้โดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รอการติดต่อ จากนั้นกรอกเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งให้พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น ส่งกลับให้กับทางบริษัทแล้วรอผล

รีวิวบัตรกดเงินสด KTC proud pantip

บัตรกดเงินสด KTC อนุมัติกี่วัน

โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการพิจารณา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อของลูกค้าว่าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่ โดยทาง KTC จะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบผ่านทาง SMS ทั้งได้รับการอนุมัติและไม่ผ่านการอนุมัติ

ผลการสมัคร KTC

หากได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 2-3 วันทำ การตรวจสอบการสมัครบัตร KTC สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้สมัคร โดยปกติสินเชื่อ เค ที ซี ในการได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาเพียง 30 นาที

การใช้งานและข้อดี ข้อจำกัด

บัตรกดเงินสด KTC กดตู้ไหนได้บ้าง

ผู้ถือบัตร KTC Proud สามารถกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรผ่อนสินค้า KTC

บัตร KTC Pround สามารถใช้กดเงินสด และผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% ชาวพันทิปใช้บัตรนี้ผ่อนสินค้า และยังยกให้เป็นบัตรอันดับหนึ่งด้วย

บัตร KTC Pround สามารถใช้กดเงินสด และผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0%
บัตรผ่อนสินค้า KTC

บัตรกดเงินสด ktc ดอกเบี้ยเท่าไหร

ส่วนใหญ่ในพันทิปจะพูดถึงการคำนวณดอกเบี้ยลดต้นลดดอกของบัตร เครดิต เค ที ซี โดยเป็นการอธิบายว่าเงินต้นจะถูกนำมาคำนวนรวมกับอัตราดอกเบี้ยด้วย ซึ่งการคำนวณแบบนี้จะช่วยให้ในแต่ละเดือนนั้นผู้ถือบัตรจะได้ชำระค่างวดลดลงเรื่อย ๆ ดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้าเพียง 0% นานสูงสุด 24 เดือน

บัตรกดเงินสด ktc ดอกเบี้ยเท่าไหร

ข้อดีและข้อจำกัด บัตร KTC Proud

Leave a Comment