สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน คือ สินเชื่อที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการอุปโภค บริโภค ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล 

สินเชื่อ ธนาคารออมสิน มีอยู่หลากหลายประเภท เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชานในด้านต่าง ๆ ตามความประสงค์ของผู้กู้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อตามนโยบายของรัฐ ข้อมูลกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล จากธนาคารออมสิน มีดังนี้

 • สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ 
 • สินเชื่อเคหะ (เพิ่มยอด GSB PLUS) 
 • สินเชื่อไทรทอง สำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์
 • สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน 
 • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 
 • สินเชื่อ OD Happy life

สินเชื่อ ธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือน

เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือน และเป็นสินเชื่อออมสินดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อให้กู้สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ 

 • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุงานอย่างน้อย 1 ปี (ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ) พนักงานบริษัทเอกชนอายุงาน 2 ปีขึ้นไป
 • รายได้น้อยก็กู้ได้ ไม่มีรายได้ขั้นต่ำ
 • อายุ 20 ปีขั้นไป และมีที่อยู่ติดต่อได้
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน ไม่มีคนค้ำ ก็กู้ได้

สินเชื่อสำหรับธุรกิจ

สินเชื่อ ออมสิน สำหรับแม่ค้า หรือ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากให้บริการเกี่ยวกับเงินทุนในการทำธุรกิจและเอสเอ็มอี  

Highligh ของสินเชื่อ

 • กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีคนค้ำ หรือหลักทรัพย์
 • สำหรับบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน สำหรับธุรกิจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
ภาพจากธนาคารออมสิน

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

สินเชื่อออมสิน 10000” เป็นสินเชื่อของทางภาครัฐ ซึ่งให้ความช่วยประชาชนในด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากจากไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็นสินเชื่อและมาตราการทางด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

Highligh ของสินเชื่อ

 • สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ ออมสินเปิดให้กู้ 10000 ในอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ( พ่อค้าแม่ค้า แท็กซี่ พี่วิน หรือไกด์นำเที่ยว เป็นต้น) ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัส
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

Leave a Comment