เช็คเงินประกันข้าว 2566 อัปเดตก่อนใครจะได้ไม่พลาดรับเงิน

เช็คเงินประกันข้าว 2566 ทำยังไง แบบจับมือทำ ง่ายๆ ทำเองได้

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรไทย รัฐบาลจึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยร่วมกับธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการปลูกข้าวจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรมีหน้าที่ต้องเช็คเงินประกันข้าวว่าเข้าบัญชีแล้วหรือยังในทุกๆ ปี

เงินประกันข้าว
เงินประกันข้าว

วันนี้เราจึงมาอัปเดตข้อมูลการเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 2566 เพื่อให้เพื่อนๆ เกษตรกรไม่พลาดรับเงิน สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ตรวจสอบเงินเกษตร และตรวจสอบผลการรับการสนับสนุน ตามโครงการรัฐได้ รวมถึงขั้นตอนการสมัครขอเงินเกษตรกร สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครต้องไม่พลาดรีบสมัครเข้าร่วมโครงการดีๆ ในปีนี้ แต่ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับเงินประกันข้าวกันก่อนดีกว่า

เงินประกันข้าวคืออะไร 

เงินประกันข้าว คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับเกษตรกรปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี 1 และข้าวเหนียว ซึ่งข้าวทั้ง 5 ชนิดนี้ถือเป็นข้าวคุณภาพที่เป็นสินค้าหลักของไทย โดยเงินประกันข้าวนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จนทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินจากการจำหน่ายข้าวเปลือกน้อยกว่าที่ควร เป็นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรว่าสามารถขายข้าวคุณภาพทั้ง 5 ชนิดนี้ได้ในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการสมัครขอเงินเกษตรกร เช็คเงินประกันข้าว ตามโครงการรัฐ

รู้ดีจะอธิบายขั้นตอนการสมัครขอรับเงินเกษตรกร ตามโครงการของรัฐแบบง่าย ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถสมัครเองได้ รับรองว่าไม่ยุ่งยากแน่นอน 

 1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยไปยื่นความประสงค์ได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลที่เป็นภูมิลำเนา โดยให้นำ บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านติดไปด้วย จากนั้นรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากอนุมัติก็จะได้ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกจากเกษตรอำเภอ
 2. ทำสัญญาประกันรายได้กับ ธนาคาร ธกส สิ่งต่อไปที่เกษตรกรปลูกข้าวต้องทำก็คือ การทำสัญญาประกันรายได้กับธนาคาร ธกส โดยนำใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ปลูก พร้อมบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส มายื่นเพื่อทำสัญญากับทางธนาคาร
 3. เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินเกษตรกรตามโครงการของรัฐแล้ว โดยเงินประกันข้าวที่จะได้นั้น จะได้ในกรณีที่ราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกัน เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่ขาดทุนได้เงินจากการจำหน่ายข้าวเปลือก 5 ประเภทในราคาที่เหมาะสม
การตรวจสอบและลงทะเบียนของเงินสนับสนุนเงินประกันข้าว ของเกษตรกรไทย
การตรวจสอบและลงทะเบียนของเงินสนับสนุนเงินประกันข้าว ของเกษตรกรไทย

วิธีตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชน เช็คเงินประกันข้าว ปี 2566

เงินไร่ละ 1000 บาท นั้น สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถได้เงินรายละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งวิธีเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนสำหรับกรณีเงินไร่ละ 1000 บาทนั้นก็ทำได้ไม่ยาก และวิธีนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบเงินประกันข้าวได้อีกด้วย

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกด “ค้นหา”
 3. จากนั้นระบบจะแสดงผล โดยจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือไม่
 4. หากขึ้นทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีอะไร ในวันที่เท่าไหร่ กับธนาคาร ธกส สาขาไหน พร้อมระบุสถานะการโอนเงินให้ได้ทราบด้วย
ขั้นตอนการเชคเงินประกันข้าว ไร่ละ 1000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร ปี 2566

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร รัฐจึงได้จัดทำเว็บไซต์ในการเช็คสิทธิ์เกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวิธีเช็คดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://farmer.doae.go.th/
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกด “ค้นหา”
 3. จากนั้นระบบจะแสดงผล โดยจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือไม่
 4. หากขึ้นทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และมีสิทธิ์รับเงินประกันรายได้ข้าว บาท โดยระบบจะแจ้งชื่อ และสถานการณ์ขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงข้อมูลปีล่าสุด

อยากตรวจสอบสถานะโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันข้าว ไร่ละ 1000 บาท

อยากเช็คเงินเกษตรกรว่าโอนเข้าหรือยัง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์  https://chongkho.inbaac.com/ และทำการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นระบบจะแจ้งสถานะโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับเงินแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”

ตรวจสอบสถานะโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันข้าว ไร่ละ 1000 บาท

ถ้าตรวจสอบเงินประกันข้าว แล้วไม่พบชื่อที่ได้รับเงินสนับสนุน รายชื่อตกหล่น จะต้องทำยังไง 

กรณีขึ้นทะเบียนแล้วไม่พบชื่อได้รับเงินสนับสนุน ให้รีบติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อตรวจสอบผลการรับการสนับสนุน ตามโครงการรัฐอีกครั้ง เป็นไปได้ว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือขาดเอกสารสำคัญบางรายการ

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้เช็คเงินประกันข้าวในปี 2566 นี้ อย่ารอช้า รีบเข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้ไม่พลาดการรับเงินสนับสนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยในปีนี้เริ่มจ่ายงวด 1-6 (ปี 2565/2566) ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา